O kraji Vysočina

SídloŽižkova 57
587 33 Jihlava
Telefon564 602 111, 564 602 100
Fax564 602 420
Elektronický kontaktposta@kr-vysocina.cz
Oficiální stránkywww.kr-vysocina.cz
Rozloha kraje6 795 km2
Počet obyvatel516 561
Hustota osídlení76 obyvatel/km2
Počet obcí704
Počet okresů5
Statutární městoJihlava
Počet správních obvodů15
Nejvyšší bod krajeJavořice 837 m. n. m.

Důležité odkazy

Krajský úřad Kraj Vysočina : www.kr-vysocina.cz
Krajský úřad:Kompletní telefonní seznam krajského úřadu včetně detašovaných pracovišť
Kontakty na notáře:Přehled notářů
Turistické informační centrum: http://tic.jihlava.cz
Oficiální stránky města Jihlavy http://www.jihlava.cz
Muzeum Vysočiny Jihlava: http://muzeum.ji.cz
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod: http://www.muzeumhb.cz
Zoologická zahrada Jihlava:http://www.zoojihlava.cz
Stránky o historii města Jihlavy: http://www.starajihlava.wz.cz
Horácké divadlo Jihlava: http://www.hdj.cz

Charakteristika

Kraj Vysočina (Jihlavský kraj) se rozkládá na pomezí Čech a Moravy.
Počet obyvatel: 516 561
Rozloha kraje: 6 795 km?
Hustota zalidnění: 76 obyvatel/km?
Počet obcí: 704
Počet okresů: 5
Počet správních obvodů: 15
Nejvyšší bod: Javořice 837 m. n. m

Kraj Vysočina sousedí s krajem Pardubickým na severu, Jihomoravským na jihovýchodě, Jihočeským na jihozápadě a Středočeským na severozápadě.
Kraj Vysočina se rozkládá v oblasti Českomoravské vrchoviny. Svojí rozlohou zasahuje také do Jevišovické pahorkatiny, Javořické pahorkatiny, Křemešnické vrchoviny, Hornosázavské pahorkatiny a Žďárských vrchů.
Nejvyšší hora Javořice (837 m) se nachází v Jihlavských vrších. Krajem Vysočina prochází úmoří Severního moře a Černého moře.
V oblasti Českomoravské vrchoviny se rozkládají dvě chráněné krajinné oblasti, Žďárské vrchy a Železné hory.
Vysočina je pátým největším regionem republiky s rozlohou 6 796 km2, zabírá asi 9 % z celkové rozlohy státu.

Historie

Kraj Vysočina je bohatý na celou řadu unikátních kulturních a historických památek, mnohé jsou zařazeny do světového kulturního dědictví UNESCO.
Bezesporu k nejznámějším patří historický střed města Telče (městská památková rezervace), první zmínky pochází z roku 1315, klášterní kostel na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou a Židovská čtvrť v Třebíči, která se nachází na levém břehu řeky Jihlavy. Osídlena byla již od středověku, a to převážně židovským obyvatelstvem. Nárůst počtu obyvatel na omezeném území, které je ohraničeno řekou a strmými skalnatými svahy, neumožňovalo další možnost plošného rozvoje. Tato skutečnost umožnila vzniknout unikátní čtvrti s velice hustou zástavbou. Čtvrť je protkána křivolakými uličkami, temnými zákoutími s klenutými průchody a romantickými náměstíčky, dalšími architektonickými prvky, které jsou typické pro židovskou architekturu. Skutečnými perlami čtvrti jsou dvě synagogy. Zadní synagoga na Blahoslavově ulici byla kompletně zrekonstruovaná, její interiér je zdobený nástěnnými malbami z počátku 18. století. V současné době slouží k pořádání výstav a koncertů. Je zde umístěna stálá výstava židovské kultury se spoustou cenných předmětů z náboženského života zaniklé židovské komunity. Židovská čtvrť je volně přístupná.
Bazilika sv. Prokopa v Třebíči je Opatský chrám budovaný od poloviny 13. století jako součást benediktinského kláštera, založeného v r. 1101. Chrám byl původně zasvěcen Panně Marii. Bazilika patří k unikátům středověkého stavitelství celoevropského významu. Bazilika je postavena v románsko-gotickém slohu.

Krajské město

JIHLAVA - statutární město - www.jihlava.cz
Počet obyvatel: 51 143
Rozloha města: 78,85 km?
Základní sídelní jednotky: 45
Počet místních částí: 16
Adresa:
Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
Jihlava
58628 Jihlava 1
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00
Pátek: 8:00 - 11:00
Telefon:
+420 567 167 111
+420 567 167 141
+420 567 310 044 epodatelna@jihlava-city.cz

Město se rozkládá na řece Jihlavě, na ploše 8824 hektarů, v nadmořské výšce 460-700m.
První zmínka o osadě se stejným jménem se datuje do roku 1233.
Mezi nejvýznamnější památky v Jihlavě patří Kostelík sv. Jana Křtitele. Stavba kostelíka byla dokončena před rokem 1200 a je proto nejstarší dochovanou kamennou stavbou v regionu.
Brána Matky Boží je symbolem Jihlavy a jedinou zachovalou branou z původních pěti bran.
Vznik bran se datuje spolu s výstavbou městského opevnění do druhé poloviny 13. století.
Významnou památkou je Jihlavské podzemí, jehož rozloha je 50 000 m? a celková délka katakomb čítá asi 25km. Svojí rozlohou se řadí na druhé místo v ČR, hned za Znojemské podzemí. Chodby se rozkládají ve dvou až třech podlažích pod sebou a jsou raženy ve skále. Budování podzemí započalo ve 14. století a sloužilo jako sklepy. Ve druhé světové válce se podzemí využívalo jako letecké kryty. V současné době je většina katakomb odborně opravena a některé části jsou přístupné veřejnosti. Zajímavostí je svítící chodba, jde o úsek chodby, jejíž stěny ve tmě slabě svítí nazelenalým světlem. Příčiny tohoto jevu nejsou doposud objasněny. Tato skutečnost dělá ze svítící chodby populární turistickou atrakci.

Další zajimavá města

Jedním z nejnádhernějších měst Vysočiny je Telč, která je zapsána na seznamu památek UNESCO. První zmínky pocházejí z roku 1315. Svou současnou podobu získalo v 16. století přestavbou městského jádra a zámku. Z této doby pochází také telečské náměstí. Náměstí je naprosto jedinečným komplexem renesančních a barokních domů. Za návštěvu určitě stojí také zámek s anglickým parkem.
Město Slavonice bylo založeno ve 13. století na pomezí jižních Čech a jižní Moravy. Krajina a drsné klimatické a přírodní poměry zapříčinily, že se tomuto mikroregionu říká Česká Kanada.
Typické jsou zdejší měšťanské domy s bohatými renesančními štíty a psaníčkovými nebo figurálními sgrafity. Měšťanské domy jsou vybavené vstupními síněmi se sklípkovými klenbami.
Dominantu tvoří gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie včetně dvou bran. Zachovalo se zde i množství památek z období pozdní gotiky a renesance.
Město je velice přitažlivým cílem pro milovníky klidných míst a překrásné krajiny.

Historické a kulturní památky

Kraj Vysočina je bohatý na celou řadu unikátních kulturních a historických památek. Nejznámější jsou především historické centrum města Telč, poutní kostel kostel Sv. Jana Nepomuckého, který se rozkládá na Zelené Hoře a státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou.
Uvedené památky včetně židovské čtvrti, židovského hřbitova, Baziliky svatého Prokopa v Třebíči jsou zapsány v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Příroda

Pro kraj Vysočina je charakteristické střídáním malých celků lesní a zemědělské krajiny. Větší lesní komplexy se nacházejí v oblasti Žďárských vrchů.
Krajina je také charakteristická množstvím menších rybníků, řadou pramenišť a malých vodních toků.
Malebná krajina regionu láká především milovníky zachované přírody. Českomoravskou vrchovinu charakterizují táhlé kopce, jež rozčleňují malebnou krajinu plnou lesů a hájů. Nezastupitelnou součástí tu jsou i rybníky. V regionu kraje je mnoho míst s chráněnou původní vegetací, vzácnými druhy živočichů a skalních útvarů.

CHKO ŽĎÁRSKÉ VRCHY
Žďárské vrchy lze určitě označit za nejrozmanitější část Českomoravské vrchoviny. Nachází se zde řada turisticky velice zajímavých míst se spoustou kulturních památek. Střídají se zde louky, pole, lesy a rybníky, krajina je protkána nepravidelnou sítí mezí, polních a lesních cest, remízků, lesíků či skupin stromů. Pramení tady řeky Sázava, Svratka, Chrudimka, Doubrava a Oslava. Krajinu doplňuje množství rybníků, většina z nich byla založena již ve středověku. Skoro polovinu tohoto území pokrývají hluboké lesy. Jde především o lesy smrkové, jen vzácně se vyskytují původní porosty jedlobučin. Nejznámější je přírodní rezervace Žákova hora. Typickým prvkem Žďárských vrchů jsou skalní rulové útvary s okolními balvanitými sutěmi, které jsou chráněny jako přírodní památky.
Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy se rozprostírá na celkové ploše 709 km2. V oblasti je vyhlášeno 49 maloplošných rezervací, 4 národní přírodní rezervace, 9 přírodních rezervací, 36 přírodních památek a 46 památných stromů.
Obzvláště cennými a nedotčenými místy jsou rozsáhlá rašeliniště a rašelinné louky, kde roste celá řada chráněných a ohrožených druhů rostlin. V CHKO žije množství chráněných druhů živočichů jako mlok skvrnitý, čáp černý, datel černý, sýc rousný, kulíšek nejmenší, krkavec velký a mnoho dalších. Území Žďárských vrchů lze nejlépe poznat prostřednictvím čtyř naučných stezek, Žákova Hora – Tisůvka, Babín, Dářko a Krajem Chrudimky. Velké Dářko s rozlohou 206 ha je největší rybník Českomoravské Vrchoviny.

Průmysl a hospodářství

V kraji Vysočina má silné zastoupení tradiční průmyslová výroba především v oborech dřevozpracující, nábytkářský, sklářský, kovodělný, strojírenský, textilní a potravinářský.
V regionu kraje Vysočina se nachází 39 průmyslových zón.

Podnikání

Kraj nabízí zajímavé podmínky pro podnikání množstvím průmyslových pozemků, obchodních příležitostí v celkem 39 průmyslových zónách.

Zemědělství

Zemědělství je na vysoké úrovni. Na Vysočině je zemědělská výroba tradičním a typickým odvětvím. Většina kraje leží v mírně teplé oblasti. Této skutečnosti odpovídá i jednoznačně dominantní postavení Vysočiny v produkci brambor. Celá oblast Českomoravské vrchoviny je vyhlášenou bramborářskou oblastí, výjimečně příznivé podmínky nabízí Vysočina také pro produkci mléka a řepky.

Školství a vzdělávání

V kraji pracuje 336 mateřských škol, 283 základních škol včetně speciálních škol, 69 středních škol, z toho 15 registrovaných, 14 vyšších odborných škol a 2 vysoké školy.

Doprava

Vysočina zaujímá výhodnou polohu v rámci České republiky i Evropy, má významnou polohu mezi Prahou a Brnem. Kraj protíná dálnice D1.
Kraj Vysočina zprovoznil v květnu projekt dopravních informací online. Smyslem systému je poskytnout nejen široké veřejnosti, ale i složkám krajského integrovaného systému kvalitní aktuální informace o stavu a sjízdnosti silnic v kraji Vysočina, včetně dálnice D1.
Na Vysočině je 423km silnic I. třídy, 4 579 km silnic II. a III. tříd. Krajem Vysočina prochází úsek dálnice D1 v délce 92,902 kilometrů.

Kultura

Kraj Vysočina také nabízí nepřebernou škálu možností kulturního vyžití, ať už se jedná o divadla, kina, muzea, výstavy. Záleží pouze na vašem rozhodnutí. K návštěvě zve Muzeum Vysočiny Jihlava, které představuje v řadě stálých expozic přírodní krásy Vysočiny i Jihlavska a dějiny města a okolí. Všechny stálé expozice jsou průběžně doplňovány řadou výstav.
Za návštěvu jistě stojí i ZOO Jihlava. Rozkládá se v údolí řeky Jihlávky. V areálu je spousta vodních ploch, zalesněné svahy, louky a skály, a to vše v blízkosti centra města, asi 10 minut pěší chůze. K dispozici je parkoviště pro návštěvníky.

Sport

Kraj Vysočina s řadou chráněných krajinných oblastí nabízí spoustu příležitostí pro turistiku či cykloturistiku. Krásná příroda, báječný venkovský vzduch a zářící slunce tvoří ideální podmínky nejen pro spokojenou dovolenou, ale přímo lákají k úvahám o možnosti pořídit si v některé z překrásných lokalit Jihomoravského kraje nemovitost.
Kraj Vysočina poskytuje pestré podmínky pro aktivní rodinnou dovolenou. Můžete využít zhruba
2 900 km značených turistických cest a 2 250 km cykloturistických tras.
V regionu Vysočiny je pořádána celá spousta známých sportovních akcí, jako jsou například Zlatá lyže Nové Město na Moravě, Zlatá podkova Humpolec, plavecké závody Jihlava, automobilové závody Horácká rallye, Rallye Vysočina, Autokros Humpolec a mnoho dalších.

Zdroje

www.jihlava.cz
http://www.region-vysocina.cz/index.php?sekce=cile
www.kr-vysocina.cz

© 2008-2014